DDM Příbram
DDM Příbram


Kroužky

Přijďte k nám!

Zvažujete, na které zájmové kroužky své děti letos přihlásit?

Důležité je vybrat takové kroužky, které děti budou rozhodně bavit.

Věříme, že si z nabídky pro školní rok 2021 - 2022 určitě vyberete - připravili jsme pro Vás opět celou řadu již známých a oblíbených zájmových kroužků a přidali jsme i několik zajímavých a netradičních novinek pro všechny věkové kategorie – od předškoláků po dospělé účastníky a seniory.

Nejsme na to sami!

Naše poděkování patří všem našim vedoucím kroužků – vždyť vést na odborné úrovni zájmové kroužky s nejrůznějším zaměřením, pořádat zajímavé akce pro veřejnost, spontánní aktivity, letní pobytové a příměstské tábory – je náročné a vyžaduje velkou obětavost.

To všechno bychom nezvládli bez pomoci a pochopení báječných a zapálených lidí - našich externích pracovníků a dobrovolných spolupracovníků, našich kamarádů. Takže Vám všem DÍKY!

Přehled všech zájmových kroužků na rok 2021 - 2022


Přehled všech zájmových kroužků na rok 2021 - 2022

Přehled kroužků, které začnou později

Aerobic
Airsoft
Angličtina hrou
Co si (ne)pamatujeme z tanečních
Čiperušky
Dramatický kroužek
Doučování – Angličtina pro 8. a 9. ročník ZŠ
Florbal
Fotografický kroužek
Hra na flétnu
Keramika
Ručičky v hlíně
Keramika pro dospělé a seniory
Kytara a zpěv
Letečtí modeláři
Prožitkové malování
Příprava na maturitu – Angličtina pro SŠ
Příroda hrou
Rybářský kroužek
Sebeobrana
Sportovní tanec
Synchro-dance
Šachový kroužek
Taneční improvizace pohybu
Zářící ženy

Přihláška do zájmového kroužku
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Platba kurzovného

Webové stránky kroužků

Zalezlíci
Poslední aktualizace: 29. 11. 2021

starý web
Dům dětí a mládeže Příbram
Pod Šachtami 294
261 01 Příbram
tel/fax: +420 318 623 127
tel. (kroužky): +420 607 529 763
e-mail: ddm@ddm.pb.cz