O nás

DDM Příbram – Váš partner pro volný čas

Dům dětí a mládeže Příbram je školské zařízení pro zájmovou činnost a vzdělávání, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj. Naším posláním je motivovat, podporovat a vést děti a mládež k rozvoji osobnosti, zejména smysluplným využitím volného času a to širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí, s profesionálním týmem pracovníků.

Celoročně organizujeme pro všechny věkové kategorie (včetně dospělých) pravidelné zájmové kroužky a řadu dalších akcí – a to nejen v odpoledních a dopoledních hodinách, ale také o sobotách, nedělích a během všech prázdnin.

Při své práci se řídíme především myšlenkou, že poskytnout dětem a mladým lidem bohatou a pestrou nabídku aktivit pro volný čas je tou nejlepší a nejpřirozenější prevencí všech negativních jevů (např. nebezpečí drog, kriminalita aj.).

Snažíme se vytvářet podmínky pro soustavné a dlouhodobé formování životního stylu různých věkových skupin populace - dobré vztahy mezi dospělými a dětmi jsou založeny na vzájemném respektu.

Pravidelná zájmová činnost:

- to je pestrá nabídka zájmových kroužků, kterou každoročně
  rozšiřujeme o nové zajímavé a netradiční novinky.


Příležitostná činnost:

- pořádání jednorázových akcí v průběhu roku – např.:

• sobotní a úterní tvořivé nebo programové bloky,
• nedělní loutkoherecká divadelní představení,
• prezentace DDM na veřejnosti (v Divadle A. Dvořáka Příbram,
  Nový rybník, Lesopark Litavka, aj.),
• pravidelné zájezdy do pražských divadel v průběhu celého roku -
  mají již více než 20ti letou tradici,
• výlety, výstavky, atd.


Pobytové akce:

- jsou především víkendové programy jednotlivých zájmových
  kroužků.


Prázdninová činnost:

- program v období všech prázdnin v průběhu školního roku,
  především pak letní tábory pro děti.


Osvětová, informační, odborná, metodická činnost:
  např.:
- jednorázové keramické semináře pro rodiče a děti
- taneční aktivity pro mládež a dospělé –
  „Co si (ne) pamatujeme z tanečních,
- kurz bubnování a další.


Organizace soutěží a přehlídek:

  Dům dětí a mládeže Příbram je každoročně organizátorem:
● okresních kol vědomostních soutěží a olympiád vypsaných
  MŠMT,
● okresních kol sportovních soutěží Asociace školních
  sportovních klubů.


Spontánnní činnost:

- do té můžeme zařadit spolupráci s řadou organizací našeho
  města i okresu a společné akce s nimi v průběhu
  celého roku.


O všech svých činnostech Vás pravidelně a aktuálně informujeme:

● na našich webových stránkách,
● v tištěných mediích -
  Periskop, Příbramský zpravodaj, Příbramský deník, aj.
● v našich propagačních materiálech dodávaných do škol,
● na informačních a vývěsních plochách (ve městě i v dalších
  místech okresu).


Snahou všech, kteří se na činnosti DDM podílíme, je maximálně naplňovat motto:

Dům dětí a mládeže v Příbrami je tu pro Vás a Vaše děti!