DDM Příbram
DDM Příbram


Kroužky - přihláška

Platbu za kroužek je nutné provést do 3 dnů od potvrzení přihlášky dítěte na kroužek na účet 71129813/0300 u ČSOB Příbram. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte.

 
Vedoucí:
Cena:
 

(var. symbol při platbě)


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kontakt

 
1. zákonný zástupce  
 
 
 
 
2. zákonný zástupce  
 
 
 
 

 

 

Prohlášení

 
Poslední aktualizace: 28. 2. 2024

starý web
Dům dětí a mládeže Příbram
Pod Šachtami 294
261 01 Příbram
tel/fax: +420 318 623 127
tel. (kroužky): +420 607 529 763
e-mail: ddm@ddm.pb.cz