Soutěže

Dům dětí a mládeže Příbram organizuje každoročně okresní kola vědomostních soutěží a olympiád, vypsaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Jejich seznam včetně dalších podrobností zpracováváme podle pokynu odboru školství Středočeského kraje, konzultujeme jej s odbornými garanty jednotlivých soutěží a rozesíláme ho všem školám okresu Příbram v průběhu října každého školního roku.


Soutěže ve školním roce 2018 - 2019

Ochrana osobních údajů

Odkazy na stránky soutěží

Přihláška do okresního-krajského kola soutěže - jazyky

Výsledkové listiny: Vzhledem k ochraně osobních údajů nebudou uveřejňovány.