DDM Příbram
DDM Příbram


O nás

DDM Příbram – Váš partner pro volný čas

Dům dětí a mládeže Příbram je školské zařízení pro zájmovou činnost a vzdělávání, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj. Naším posláním je motivovat, podporovat a vést děti a mládež k rozvoji osobnosti, zejména smysluplným využitím volného času a to širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí, s profesionálním týmem pracovníků.

Celoročně organizujeme pro všechny věkové kategorie (včetně dospělých) pravidelné zájmové kroužky a řadu dalších akcí – a to nejen v odpoledních a dopoledních hodinách, ale také o sobotách, nedělích a během všech prázdnin.

Při své práci vycházíme ze skutečnosti, že poskytnout dětem a mladým lidem bohatou a pestrou nabídku aktivit pro volný čas je tou nejlepší a nejpřirozenější prevencí všech negativních jevů (např. nebezpečí drog, kriminalita aj.).

Snažíme se vytvářet podmínky pro soustavné a dlouhodobé formování životního stylu různých věkových skupin populace - dobré vztahy mezi dospělými a dětmi jsou založeny na vzájemném respektu.

Pravidelná zájmová činnost

Pestrá nabídka zájmových kroužků, kterou každoročně rozšiřujeme o nové zajímavé a netradiční novinky.

Příležitostná činnost

Pořádání jednorázových akcí v průběhu roku.

Pobytové akce

Především víkendové programy jednotlivých zájmových kroužků.

Prázdninová činnost

Program v období všech prázdnin v průběhu školního roku, především pak letní tábory pro děti.

Osvětová, informační, odborná, metodická činnost

Organizace soutěží a přehlídek

Dům dětí a mládeže Příbram je každoročně organizátorem:

Spontánní činnost

Spolupráce s řadou organizací našeho města i okresu a společné akce s nimi v průběhu celého roku.

O všech svých činnostech Vás pravidelně a aktuálně informujeme

Snahou všech, kteří se na činnosti DDM podílíme, je maximálně naplňovat motto:

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V PŘÍBRAMI JE TU PRO VÁS A VAŠE DĚTI!

Poslední aktualizace: 24. 6. 2020

starý web
Dům dětí a mládeže Příbram
Pod Šachtami 294
261 01 Příbram
tel/fax: +420 318 623 127
tel. (kroužky): +420 607 529 763
e-mail: ddm@ddm.pb.cz