DDM Příbram
DDM Příbram


Soutěže

Dům dětí a mládeže Příbram organizuje každoročně okresní kola vědomostních soutěží a olympiád, vypsaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Jejich seznam včetně dalších podrobností zpracováváme podle pokynu odboru školství Středočeského kraje, konzultujeme jej s odbornými garanty jednotlivých soutěží a rozesíláme ho všem školám okresu Příbram do 15. listopadu každého školního roku.

Upozornění: Výsledkové listiny nejsou vzhledem k ochraně osobních údajů uveřejňovány.

Přehled soutěží 2020 - 2021 v okrese Příbram bude doplněn do 10. 11. 2020.

Odkazy na stránky jednotlivých soutěží

talentovani.cz/souteze

Ochrana osobních údajůPoslední aktualizace: 24. 6. 2020

starý web
Dům dětí a mládeže Příbram
Pod Šachtami 294
261 01 Příbram
tel/fax: +420 318 623 127
tel. (kroužky): +420 607 529 763
e-mail: ddm@ddm.pb.cz