DDM Příbram
DDM Příbram


Soutěže

Dům dětí a mládeže Příbram organizuje každoročně okresní kola vědomostních soutěží a olympiád, vypsaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Jejich seznam včetně dalších podrobností zpracováváme podle pokynu odboru školství Středočeského kraje, konzultujeme jej s odbornými garanty jednotlivých soutěží a rozesíláme ho všem školám okresu Příbram v průběhu října každého školního roku.

Upozornění: Výsledkové listiny nebudou vzhledem k ochraně osobních údajů uveřejňovány.

SOUTĚŽE – PODZIM 2019

Přírodovědný klokan – Korespondenční soutěž – Termín: 16. 10. 2019
Kadet (8. a 9. roč. ZŠ a odpovídající VG)
Junior (I. a II. roč. SŠ a odpovídající VG)

Ochrana osobních údajů

Odkazy na stránky soutěží
Poslední aktualizace: 16. 9. 2019

starý web
Dům dětí a mládeže Příbram
Pod Šachtami 294
261 01 Příbram
tel/fax: +420 318 623 127
tel. (kroužky): +420 607 529 763
e-mail: ddm@ddm.pb.cz